MILAN IVAN

 

VŠETKO O KOMUNIKÁCII S ČÍNOU

TLMOČENIE ŠKOLENIA PORADENSTVO

 

CHCEM VEDIEŤ VIACREZERVÁCIA TERMÍNU

TLMOČENIE

TLMOČENIE HOVORENÉHO PREJAVU

Základná cena za tlmočenie:

50 Euro za hodinu (minimálna objednávka tlmočenia sú 4 hodiny)

Za špeciálne druhy tlmočenia a obchodné rokovania sa účtuje prirážka 50-70%. (Špeciálne tlmočenie je tlmočenie vysoko náročné na odbornosť a je nutné sa na neho vopred pripraviť. Pri objednávaní tlmočenia je potrebné dodať podkladové materiály, alebo uspokojivo popísať tému aby som sa mohol na tlmočenie pripraviť po terminologickej stránke)

K tlmočeniu na medzinárodných a vládnych reprezentatívnych akciách sa účtuje ešte osobitne 50% prirážka.

Medzinárodné, vládne a reprezentatívne akcie:

od 50 Euro za hodinu tlmočenia  (minimálna objednávka tlmočenia sú 4 hodiny)

Poldenné a celodenné tlmočenie:

Poldenné tlmočenie v Bratislave:  od 200 Euro/4hodín

Celodenné tlmočenie v Bratislave:  od 400 Euro/8hodín

Základnou mernou jednotkou pre tlmočenie je 1h, minimálnym denným nasadením sú 4 hodiny/deň.

Pri tlmočení sa do ceny osobitne započítava aj čas strávený príchodom na miesto tlmočenia a návratom naspäť. Za tento čas sa platí 50% z tarify za tlmočenie. Výdavky za cestovné a ubytovanie hradí objednávateľ.

Pracovné cesty:

od 400 Euro/8hodín

pri pracovných cestách je základné denné nasadenie tlmočníka 8h/deň pracovnej cesty.

Pod termínom pracovné cesty sa rozumejú zahraničné a vnútroštátne pracovné cesty mimo Bratislavu, ktoré sú dlhšie ako jeden deň.

Pri tlmočení sa do ceny osobitne započítava aj čas strávený príchodom na miesto tlmočenia a návratom naspäť. Za tento čas sa platí 50% z tarify za tlmočenie. Výdavky za cestovné a ubytovanie hradí objednávateľ.

Komunikačný balíček:

pre komunikáciu s existujúcimi čínskymi partnermi.

Telefonická komunikácia s obchodným partnerom v Číne (2 alebo 4 hodiny telefonickej komunikácie v čínskom jazyku vrátane nákladov na telefonovanie, ale aj vrátane času stráveného dovolaním sa. Platí sa vopred, čas strávený telefonovaním sa nasledovne odpočítava z predplateného paušálu. Hovory sa podľa potreby robia formou konferenčných hovorov, kde sú spojené tri strany: vy, váš čínsky partner a ja)

100 euro/mesačne/2 hodiny + 50 euro/hodina za čas nad prevolaný paušál

K dispozícii su dva paušálové programy, 2 a 3 hodinový, platí sa len ak službu využijete v danom mesiaci, ak si službu predplatíte a nevyužijete ju, môžete ju využit v nasledovnom mesiaci daného kalendárneho roku. Ak sa za daný mesiac minie len časť zo základného paušálového času 2 alebo 3 hodiny, tento zostávajúci čas nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

 

 

 

  

 

PREKLADY

PREKLADANIE PÍSANÉHO TEXTU

1. Preklady z čínskeho jazyka do slovenského jazyka:

cena je 50 Euro za normostranu

2. Preklady zo slovenského do čínskeho jazyka:

cena je 60 Euro za normostranu

Cena za preklady sa líši podľa druhu textu, preto každý text môžem naceniť po jeho dodaní. Preklady zo slovenského do čínskeho jazyka trvajú dlhšie, lebo musia často prejsť záverečnou korektúrou rodeného Číňana. Moje preklady zasielam na korektúru rodeným čínskym hovorcom s vysokoškolským vzdelaním. Hotové preklady Vám zašlem e-mailom po uhradení faktúry za preklad.

3. Mikropreklady (jedno slovo, alebo jedna veta):

od 50 Euro/preklad

4. Expres

Štandardne má vyhotovenie prekladov svoju lehotu. Skoro vždy na nejakých prekladoch priebežne pracujem, preto sa termín vyhotovenia dohodne vždy individuálne.

V prípade potreby expresného vyhotovenia sú expresné príplatky nasledovné: za vyhotovenie do 24 hodín: + 100%       za vyhotovenie do 48 hodín: + 50%

PORADENSTVO

 

Poskytujem poradenstvo z pohľadu odlišností čínskej kultúry a mentality a z pohľadu medzikultúrnej komunikácie a medzikultúrnej interakcie .

Stalo sa Vám, že ste boli v Číne na obchodnom jednaní a dostali ste od svojho partnera jasnú verbálnu odpoveď, ktorá znela áno, ale Váš partner svojim jednaním konal úplne opačne a vyjadril nie?  Nahnevalo Vás to? Nečudujem sa – v našich končinách je to urážka a klamstvo. Ale ak Vám to urobil Číňan v kontexte čínskej kultúry, kľudne si vydýchnite a nenechajte si skaziť deň negatívnymi pocitmi, ten človek Vás totiž nechcel uraziť.

Takéto a podobné kultúrne odlišnosti majú vplyv na Vašu komunikáciu a významne ovplyvňujú úspešnosť a plynulosť Vašich rokovaní v tejto odlišnej avšak úžasnej krajine. Ak máte podobné otázky, možno Vám rozhovor so mnou pomôže. Rád Vám budem k dispozícii.

Poskytujem poradenstvo pri realizácii projektov medzi Čínou a Slovenskom.

Praktickým výstupom môže byť vybudovanie efektívnejších komunikačných kanálov medzi Čínou a Slovenskom a vybudovanie silných a schopných národných a medzinárodných pracovných tímov.

Poradenstvo môže byť jednorazové v menšom rozsahu, potrebujete niečo zistiť, preveriť a podobne.

Ale poradenstvo môže nadobudnúť aj rozmery usilovnej dlhodobej práce na veľkých projektoch, keď treba veci rozpitvať a dlhodobo nadstaviť.

Poskytujem poradenstvo pri realizácii projektov medzi Čínou a Slovenskom z pohľadu medzikultúrnej komunikácie.

Praktickým výstupom je identifikácia a odstránenie prekážok, projekt sa zrazu pohne, rapídne zvýšenie efektivity, vybudovanie efektívnejších komunikačných kanálov medzi Čínou a Slovenskom a vybudovanie silných a schopných národných a medzinárodných pracovných tímov.

 

 

  

 

ŠKOLENIA

Poskytujem školenia o obchodnej etikete a kultúrnych rozdieloch medzi Slovenskom/Európou  a Čínou.

Program 5 hodinového školenia:

1. Kultúrne rozdiely a zvyklosti v Číne:

základné princípy: konfuciánstvo verzus kresťanstvo

 

POZOR NA SPRÁVANIE V ČÍNE:

a. používanie priezvisk

b. používanie krstných mien

c. mám podávať ruky, alebo sa mám pokloniť?

d. čínska reč tela a gestá rúk

e. dávajte si pozor na svoj jazyk v Číne

f. dôležitosť ospravedlnenia

g. význam slovíčok áno nie v Číne

h. čínska skromnosť

i. intímne prejavy na verejnosti

j. alkohol v Číne

k. sedieť na správnom mieste

l. čínske šťastné a nešťastné čísla

m. dávanie darčekov v Číne

2. Obchodný protokol a etika

ZÁKLADNÉ POJMY:

a. úloha tváre v čínskej etikete – ako sa dá stratiť tvár, získať tvár, dať tváre

b. čínske čo/ako verzus západné prečo/preto

c. zákony verzus realita

d. verejné práva verzus súkromné práva

e. konexie verzus kompetentnosť

f. používanie zadných dvierok v Číne

g. západný model priameho podnikania verzus čínsky model nepriameho podnikania

h. hierarchia senior verzus junior

i. čínske obchodne rokovania v štýle partizánskych vojen

j. čínsky syndróm tajnostkárstva

k. harmónia namiesto súťaživosti

 

ČÍNSKE UMENIE ROKOVANIA:

a. sila tváre

b.faktor priateľstva

c.holistické myslenie

d. fakty verzus cesta

e. čas nie sú peniaze

f. nikdy nezabudni a nikdy neodpusti

g. ultimáta sú taboo

 

ROKOVANIE V ČÍNE V PRAXI

a. sociálny štatút je dôležitý

b. vysoký manažment a ich účasť na rokovaniach

c. najprv vyšli terénny tím

d. nauč sa správne používať tlmočníkov

e. právnikov nechaj doma

f. dávaj pozor na malé detaily

g. uvedom si povahu čínskej zmluvy

h. humor používaj citlivo

 

ČO SA DÁ OČAKÁVAŤ POČAS ROKOVANÍ V ČÍNE:

a. vizitky

b. oslovuj vždy staršieho

c. seď rovno a stoj vystretý

d. tlm svoj entuziazmus

e. rob prezentácie krátke

f. zo stretnutí si rob poznámky

g. potvrď na konci rokovania dosiahnutie spoločného porozumenia a zosumarizuj stretnutie

h. pýtaj sa správne otázky

 

ČÍNSKE ROKOVACIE TAKTIKY:

a. kúsanie ako had

b. utajovanie dôležitých informácií

c. taktika úderu a úteku

d. pasivita

e. taktika ticha

f. čo urobiť ak zrazu Čínania opustia miestnosť?

g. taktika hnevu a zastrašovania

h. používanie falošnej konkurencie

 

 

 

 

  

 

REFERENCIE

Čo o mne hovoria ľudia?

Výborné praktické školenie

„email zo dňa 10.04.2019:

Pred niekoľkými rokmi sme komunikovali často s ľudmi z Hong Kongu a iných ázijských krajín. Pre pochopenie komunikácie, vyjadrovania a kultúry sme pre zamestnancov na Slovensku zabezpečili medzikultúrne školenie o rozdieloch medzi Čínou a Slovenskom. Školenie bolo praktické, šité na mieru pre naše potreby, mali sme možnosť otázok a veľa vecí sa nám objasnilo. Milan bol skvelý školiteľ, odborník na daný región s množstvom praktických príkladov a príbehov z praxe. Prínosom školenia pre našu spoločnosť bolo zlepšenie komunikácie medzi ázijskými a slovenými kolegami, ako aj celkové pochopenie v oblasti podnikania. Školenie odporúčam všetkým, ktorí podnikajú alebo komunikujú s Čínou (alebo inými ázijskými krajinami).

Ing. Miriam Lachová, MBA

www.humandynamic.eu 

 www.humandynamic.sk

“Spoľahlivý, profesionálny a presný”

 „email zo dňa 23.04.2019:

Za posledné 3 roky sme pri budovaní komunikačných kanálov s Čínou pri aktivitách Slovenska týkajúcich sa Novej hodvábnej cesty mnohokrát využili komunikačny servis v čínskom jazyku od Mgr. Milana Ivana. Či už to bolo na Slovensku, alebo počas zahraničných pracovných ciest, Milan Ivan je vždy nielen spoľahlivý, profesionálny a presný, ale je aj ľudský. Veľmi dobre ovláda našu odbornú terminológiu, ktorá sa používa pri našich dopravných projektoch. Boli sme vždy veľmi spokojní.

Ing. Peter Hrapko

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

“Profesionálny prístup”

„email zo dňa 17.4.2012:

Dobrý deň pán Ivan,

Chcem Vám srdečne poďakovať za Váš profesionálny prístup, prípravu a tlmočenie počas návštevy zástupcov AQSIQ.

Pri návštevách na takejto úrovni je veľmi dôležité exaktne odovzdať hosťujúcej delegácii všetky prezentované informácie, pričom ešte doležitejšie sú potom informácie následne od nich spätne prijaté. V tomto ste zohrali veľmi dôležitú úlohu, ktorá bola nielen z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu všetkých zúčastnených, vrátane zástupcov AQSIQ zvládnutá výborne.

Aj v budúcnosti Vaše služby znovu radi využijeme.

Neváhajte nás uviesť medzi Vaše referencie, radi Vás podporíme pri získavaní ďalšej práce a skúseností.

S úctou

Roland Kreškóci

riaditeľ Koppert, s.r.o. 

(kontakt: 035/6445390   Dr. Peter Šima   hlavný vedúci odboru techniky a kvality Koppert, s.r.o.)

 

11 + 3 =